Hoàngvừa mua Thành công tài khoản #32 với giá 70,000vnđ, Hoàngvừa mua Thành công tài khoản #5 với giá 100,000vnđ, Phamhuyduongvừa mua Thành công tài khoản #8 với giá 100,000vnđ, Phamhuyduongvừa mua Thành công tài khoản #6 với giá 40,000vnđ, namhuyvừa mua Thành công tài khoản #20 với giá 200,000vnđ,
)
1,234,567đ
100,000đ